Min konto +47 99 36 87 76 Gå til Nettbutikk

Salgs og leveringsbetingelser

Salgsbetingelser

Skandinavisk Førstehjelp AS
Storgt. 33
4876 Grimstad
Org. Nr.: 913050029

Telefon: +47 99 36 87 76
E-mail: post@sfhjelp.no

Våre kurs kan betales med faktura, Visa eller Mastercard.

Alle priser er i Norske kroner (NOK) og inklusive mva.

Hos Skandinavisk Førstehjelp benytter vi SSL teknologi (secure socket layer), til å kryptere dine data, slik at ingen andre har mulighet til å lese opplysningene du sender til oss via Internett. Vi benytter QuickPay som gateway leverandør. Skandinavisk Førstehjelp lagrer ikke dine betalingskort opplysninger. 

Persondata

Skandinavisk Førstehjelp AS lagrer kun de opplysningene som er nødvendig for å gjennomføre din bestilling - herunder navn, adresse, tlf.nr, e-mail og varedata.
Alle opplysninger blir behandlet strengt fortrolig og vil aldri bli videreformidlet til tredjepart. Ved innsamling av personopplysninger via vår nettbutikk, sikrer vi at det alltid skjer med ditt samtykke, på den måten blir du informert om hvilke opplysninger vi lagrer og hvorfor. Opplysninger lagres i maks. 5 år, deretter slettes de. 
Vi overfører ikke kundeopplysninger kryptert og opplysningene lagres ikke kryptert. 
Du kan når som helst få slettet dine fra databasen ved å ta kontakt med oss pr. telefon eller e-mail.

Som registrert hos Skandinavisk Førstehjelp AS har du alltid rett til at gjøre innsigelse mot registreringen og du har rett til innsikt i hvilke opplysninger vi har lagret. Disse rettigheter har du etter persondataloven og henvendelse i denne forbindelse rettes til Skandinavisk Førstehjelp AS via post@sfhjelp.no.

Cookies

Vi benytter cookies på hjemmesiden, les mer om cookies her.

Betaling og betingelser

Her er informasjon rundt betaling og betalingsmåter hos Skandinavisk Førstehjelp AS.

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom kredittkort, og faktura ved avtale. Vi holder retten til å kunne kredittvurdere kunder etter at kjøp er gjennomført og vil kunne nekte å levere varen om kunden ikke tilfredsstiller våre krav til kredittvurdering som blir gjort. Kunden vil da kunne betale varene/tjenesten via proforma faktura (forskuddsbetaling)

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 150 + frakt tur / retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Ved bestilling av kurs vil det tilkomme kostnader for kjøring, bom og parkering.

ANGRERETT

ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT

Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.

  • 7. Opplysningsplikt ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester

Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:

  1. a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper
  2. b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen
  3. c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke
  4. d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser
  5. e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse
  6. f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i

OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN

Hvis du benytter deg av angreretten (som er 14 dager) skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen.

Dersom du benytter deg av angreretten skal dette meldes på e-post til eller på telefon 99368776. Angrerett skjema skal fylles ut og legges med i forsendelsen sammen med ordrebekreftelse og/eller faktura. Kontonummer for tilbakebetaling skal skrives på angrerett skjema (nederst på siste side) med navn og kontonummer. Dersom det er benyttet kredittkort vil summen tilbakeføres til kortet. Summen tilbakebetales når varen er mottatt og kontrollert av selger.

ANDRE OPPLYSNINGER

Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har forbrukerkjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Har du spørsmål om angrerettloven, forbrukerkjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet på tlf. 815 58 200. Internettadresse: http://www.forbrukerportalen.no

ANGRERETT FOR BEDRIFTER OG/ ELLER NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende har ikke angrerett fordi hovedregelen i norsk avtalerett er at næringsdrivende har avtalefrihet og bærer risikoen for de avtaler de selv inngår. Prinsippet om avtalefrihet eller kontraktsfrihet er et ulovfestet prinsipp om at enhver som utgangspunkt har frihet til å inngå eller unnlate å inngå avtaler med hvem man vil og sammen bestemme innholdet i en eventuell felles avtale.

Skandinavisk Førstehjelp AS har mulighet til å ta retur av bestilte og mottatte varer. Skandinavisk Førstehjelp AS kan da kreve 20 % i håndteringsgebyr av totale kjøpesum eks. Mva.

KURSBESTILLINGSBETINGELSER

For bestilling av undervisingskurs, herunder alle kursprodukter som Skandinavisk Førstehjelp AS fører, gjelder følgende bestilling betingelser og kursgjennomføringsprinsipper:

Bestilling

Kurs bør bestilles i god tid og ikke senere enn 14 dager før ønsket kursdato. Dette for at kursoppdragene skal kunne gjennomføres på en tidseffektiv og kostnadseffektiv måte, herunder hensyn tatt reisetid/reisekostnader. Dersom kurs bestilles senere enn 14 dager før ønsket kursdato vil ikke kompensasjonsbetingelser fra Leverandør gjelde. Med Leverandør menes Skandinavisk Førstehjelp AS. Man kan være opp til 15 deltakere pr. kurs på grunnkursene, opptil 15 deltakere på hjertestarterkursene. Flere deltakere enn dette gjør at vi må stille med flere instruktører, og da vil kursprisen stige etter gjeldende satser. Dette skal avtales i bestillingsøyeblikket.
Når du bestiller og godkjenner et av våre nettkurs hos Skandinavisk Førstehjelp, godtar du å motta vårt nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet.

Kurslokale

Kunden stiller med egnet kurslokale og har ansvar for å kalle inn deltagerne til hvert kurs dersom ikke annet er avtalt. Undervisningsrommet bør ha god gulvplass og skrivemuligheter for antall deltakere kunden har meldt på kurset, godt inneklima, god belysning og god plass til alle kursdeltakere med instruktør. Deltakerne skal kunne plasseres på stoler i en halvsirkel midt i rommet ved behov. Tilgang til videokanon og flippover/ tavle er ønskelig.

Gjennomføring av kurset

En undervisningstime varer i ca 45 min med ca 15 min pause. Leverandøren utsteder kursdokumentasjon til samtlige av kursets deltakere på selve kurset eller på e post etter endt kurs. Instruktøren vil kontakte dere noe i forkant av kurset for å avtale de siste detaljene.

Reisegodtgjørelse

Leverandøren vil ved kursbestilling alltid tilstrebe å sende nærmeste tilgjengelige instruktør. Reiser for instruktører til/fra kunden sin lokasjon vil utløse reisekostnader som kilometer/bomavgifter/fergekostnader og parkering. Disse faktureres etter Staten sine satser.

Parkering

Vederlagsfri parkeringsplass til instruktør vil stilles til disposisjon fra Kundens side, da instruktørene som regel benytter bil som framkomstmiddel og bringer med seg en del kursutstyr for hvert kurs. I de tilfeller hvor instruktør må forskuttere for parkeringsplass, vil et likelydende beløp belastes Kunden og tilkomme på kursets faktura.

NB: Faktura for kurset

Når kurset er gjennomført vil faktura bli sendt til oppgitt adresse. For å spare miljøet, sendes denne fakturaen i en e- post som standard.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System